موسسه «نگاه مشرق میانه» موسسه ای غیر دولتی است که به منظور ارائه خدمات حرفه ای و با کیفیت در زمینه ارتباطات علمی و نیز هدایت و اجرای پژوهش های اجتماعی فرهنگی و رسانه ای تاسیس شده است . در سال 1388 ، دپارتمان «ارتباطات علمی» این موسسه راه اندازی گردید . این دپارتمان با اتکا برگروه حرفه ای خود ، آماده ارائه خدمات تخصصی به نشریات علمی کشور است. مهم ترین خدمات این دپارتمان عبارتنداز :

برای دسترسی به وب سایت جدید نشریات علمی به اینجا مراجعه نمایید.

 
 
 
 

©2016 Negah Institute for Social Reseach & Scientific Communication. All rights reserved.