پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

از ديگر مراکز نمايه‌کننده نشريات ايراني، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID) است که در تاريخ 16 مرداد 1383 توسط جهاد دانشگاهي افتتاح شد. اين پايگاه خدمات خود را تحت نظارت شوراي علمي عرضه مي‌کند. اهداف تأسيس اين مرکز آنچنان که در اساسنامة آن آمده است: «ترويج و اشاعة اطلاعات علمي، گسترش و ارتقاي خدمات اطلاع‌رساني به محققان، سرعت‌بخشيدن به کاوش‌هاي علمي و افزايش اثربخشي تحقيقات در کشور است». خدمات ارائه‌شده توسط اين مرکز عبارتند از: 

 

  • نمايه‌سازي ‌مقالات نشريات علمي-پژوهشي کشور که از طريق کميسيون نشريات وزارت علوم تحقيقات و فناوري و کميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، و دانشگاه پيام نور صاحب مجوز مي‌شود.
  • دسترسي به چکيده و متن کامل مقالات به صورت رايگان.
  • ارائة اطلاعات هر نشريه در پروفايل مجزا همراه با دسترسي به شماره‌هاي منتشر شده از سال 1379 به بعد.
  • امکان جستجوي مقالات و نويسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشريه و چکيده.
  • نمايه‌سازي چکيده مقالات محققان ايراني در نشريات بين‌المللي
  • معرفي و نماية نشريات ايراني نمايه‌شده در ISI

 از اين رو، موسسه نگاه مشرق ميانه براي بهره‌گيري از اين فرصت داخلي و بهبود موقعيت ارجاع‌پذيري نشريات، طي مکاتبات منظم با اين مجموعه، به نمايه‌سازي مجلات و آرشيو کردن مقالات نشريات عضو  در اين پايگاه اطلاعاتي مي‌نمايد.