ایران مدکس

مؤسسة تحقيق و توسعة پژوهشگران سلامت اقدام به نمايه‌سازي مقالات علوم پزشکي ايران در سايت ايران‌مدکس نموده است. اين مجموعه به دنبال آنست، تا در جايگاه يک مدلاين (Medline) ايراني قرار گيرد. اين مرکز مقالات چاپ‌شدة بعد از سال 1361 در مجلات ايراني حوزة علوم پزشکي و حوزه‌هاي مرتبط را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر تعداد مجلات تحت پوشش اين مرکز  233 عنوان مجله است که از اين بين 151 مجلة فارسي و 82 مجلة انگليسي قرار دارد.

نمايه‌سازي نشريات در اين مجموعه مي‌تواند منجر به افزايش رويت پذيري و ارجاع‌يابي مقالات مجلات اين حوزه ‌گردد که اين امر از ديگر خدماتي است که توسط مؤسسة نگاه مشرق ميانه ارائه مي‌گردد.