نگاه مشرق میانه، موسسه ای خصوصی است که به منظور ارائه خدمات حرفه ای و با کیفیت در زمینه ارتباطات علمی و همچنین هدایت و اجرای پژوهش های اجتماعی، فرهنگی، و رسانه ای تأسیس شده است و تلاش می نماید تا با اتکا به تیم حرفه ای و تخصصی خویش به ارائه خدمات پژوهشی و رسانه ای در حوزه های مذکور بپردازد.